Dina hemligheter förblir hemliga

Reisswolf – känslig information omhändertagen på ett säkert vis. Reisswolf är informationshanteringstjänsten från Stena Recycling som på ett tryggt sätt ser till att felaktigt, inaktuellt eller uttjänt material samt produkter som bär känslig information säkerställs och oskadliggörs.

Det är inte bara den information som finns på pappersdokument som du bör skydda och vid behov se till att den blir destruerad. Detta gäller även en rad andra produkter och material. Det kan handla om databas-produkter eller andra elektroniska eller digitala förvaringsmetoder där känslig eller hemlig information förvaras.

Rutiner som säkerställer

Reisswolf har teknik som dels rent fysiskt ser över och förstör känslig information, dels schemalägger rutiner för korrekt handhavande. Genom att veta hur, vad och var den känsliga informationen finns och åtgärda därefter får du en tryggare vardag för dig och ditt företag. Väljer du Reisswolf kan du helt enkelt att vara trygg i att dina hemligheter förblir hemliga.

Slut din cirkel

Som del av ett brett tjänsteutbud från Stena Recycling erbjuder vi även omhändertagande av de fysiska resurserna som den känsliga informationen finns på. Vi gör det med trygga rutiner, där den känsliga informationen separeras från lagringsmedia och materialen kan återvinnas utan att dina företagshemligheter riskeras. Med denna tjänst slår du två flugor i en smäll: du säkerställer att känslig information förblir säkrad och du vet att materialet tas om hand på ett för samhället hållbart vis.

Destruktion av information

Just nu 20% och fri hämtning

Säkerställ professionell destruktion och återvinning av uttjänt IT-utrustning och känslig data. Just nu 20% och fri hämtning på engångstömning.

Abonnemang eller när behov uppstår

Abonnemang eller när behov uppstår

Vi erbjuder tjänster för kontinuerlig destruktion med schemalagda tömning men kan även komma till dig vid behov, tex vid arkivrensing.

Från hemlighet till återvinning

Från hemligt till återvunnet

Sekretesstjänsten Reisswolf innehåller allt ni behöver för säker destruktion. Vi går igenom processen och hur destruktion går till.