Om tjänsten

Reisswolf är en tjänst från Stena Recycling som innebär att vi på ett säkert sätt tar hand om och eliminerar information genom destruktion av felaktigt, inaktuellt eller uttjänt material. Det kan också handla om produkter som bär känslig information. Denna hantering utförs av särskilt utbildad personal och följer alltid en rad väl definierade kontrollpunkter.

Säker sekretesshantering process hos Reisswolf

Med ett digitalt kontrollsystem övervakar vi varje sekretessbehållare, hela vägen från dina (kundens) lokaler till våra sekretessanläggningar där innehållet destrueras. Genom dessa rutiner kan vi se till att destruerade materialet återvinns samtidigt som den destruerade informationen aldrig kan återskapas. På så sätt värnar vi om individens integritet och företagens informationssäkerhet, samtidigt som vi minskar den negativa miljöpåverkan.

 

Effektiv sekretesshantering

Vårt system ser dessutom till att du som kund har en arbetsplats med en effektiv sekretesshantering, som är enkel för alla att använda. Och du kan lämna alla typer av material som bär känslig information, från enstaka papper till stora arkivutrensningar, hårddiskar, USB-minnen och prototyper.

 

Öka säkerheten med effektiva lås

Behållarna kan låsas eller plomberas för att förhindra att obehöriga kommer åt innehållet. Detta är mycket viktigt eftersom det dessvärre ofta är internt i organisationen som informationsstölder sker. Låsningen av sekretesskärlen stoppar effektivt de flesta av denna typ av stölder. Vi hämtar och tömmer sedan de förslutna behållarna enligt avtal eller efter behov. Behållarna går sedan direkt för destruktion av innehållet.

 

Överblick ger bättre kontroll

Informationsbärarna som vi hämtar hos er hanteras i ett system som ger exakt kontroll över var i processen varje behållare befinner sig. Alla lastbilar har speciell utrustning och larm för att hålla en obruten hög säkerhet under hela transporten. All personal som sköter sekretesshanteringen har undertecknat ett sekretessavtal. De är väl insatta i säkerhetsfrågor och har kunskap om de hot och risker som kan finnas. Allt detta är till för att du ska känna en större trygghet i handhavandet av din känsliga information.

 

Kontroll på säker återvinning

För att du ska få kontroll på din återvinning har vi samlat en rad funktioner i Kundportalen. I den får du ett bra beslutsunderlag för att löpande kunna förbättra din resurshantering. Var som helst, när som helst. Det är lika lätt på datorn som i mobilen eller surfplattan.

VILL DU VETA MER?

Fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig inom kort.