GDPR-anpassad lösning

GDPR-anpassad lösning

Att använda sekretesstjänsten Reisswolf innebär att på ett säkert sätt omhänderta och eliminera känslig information. Detta sker genom destruktion av felaktigt, inaktuellt eller uttjänt material eller produkter som bär på känslig information. För att motsvara kraven i EU:s dataskyddsförordning GDPR har Reisswolf noggranna rutiner och metoder.

Det är av största vikt att känslig information tas om hand på ett korrekt sätt både för er som kund och för oss. Reisswolf hjälper er att möta GDPR-lagstiftningen som reglerar hur ni ska hantera personuppgifter. Hanteringen av känslig information som kan innehålla personuppgifter utförs av särskilt utbildad personal som följer en rad kontrollpunkter och certifieringar.

Digital kontroll

Via ett digitalt kontrollsystem följer vi varje sekretessbehållare, hela vägen från dina lokaler till våra sekretessanläggningar för destruktion av innehållet. Det destruerade materialet kan återvinnas även om den destruerade informationen aldrig kan återskapas. På så sätt värnar vi dels om individens integritet och företagens informationssäkerhet, dels miljön genom en minskad miljöpåverkan.

Strikt konfidentiellt

All vår personal har skrivit på sekretessförbindelse. Dessutom är all personal kontrollerad genom registerutdrag hos Rikspolisstyrelsen, samtidigt som all information om våra kunder är konfidentiell.

Frågor?

Vid frågor rörande GDPR är du välkommen att kontakta Group Privacy Officer via mail: privacy(a)stenametall.com eller på telefon 010 – 445 00 00.

VILL DU VETA MER?

Fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig inom kort.