Cookies & copyright

COOKIEDEKLARATION

COPYRIGHT

ANVÄNDNING AV MATERIAL FRÅN WEBBPLATSER

Allt innehåll på Stena Metalls webbsidor är, om inget annat anges, Stena Metall ABs upphovsrättsskyddade egendom. Material som publiceras på Stena Metalls webbsidor kan laddas ned för personligt bruk endast under förutsättning att alla meddelanden om upphovsrätt på materialet inte skiljs från materialet. Materialet får inte användas för andra ändamål utan skriftligt tillstånd från Stena Metall AB.

VARUMÄRKEN OCH PATENT

Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på Stena Metalls webbsidor är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Stena Metall. Inget annat företag får använda Stena Metalls varumärken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Stena Metall AB. Ingenting på webbplatsen skall uppfattas som en tillåtelse eller licens att använda ett varumärke eller en patentskyddad uppfinning som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Stena Metall AB.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Alla länkar och hänvisningar till andra webbplatser visas på Stena Metalls webbsidor endast i informationssyfte. Stena Metall har inte granskat dessa andra webbplatser och ansvarar inte för riktigheten eller tillförlitligheten av innehållet på några sådana sidor och heller inte för material som skapats eller publicerats på dessa webbplatser.