Abonnemang eller när behov uppstår

Rutinmässig hämtning eller vid extra behov

För dig med ett kontinuerligt behov av destruktion av konfidentiella dokument erbjuder vi abonnemang för hyra av en eller flera låsbara sekretessbehållare. Dessa tömmer vi vid schemalagda intervaller som vi kommer överens om.  Vid behov kan vi också ta hand om känslig information på plats.

En av de vanligaste metoderna för omhändertagande av känslig information är att du har ett eller flera sekretesskärl stående på arbetsplatsen. Kärl där vi enligt en förutbestämd rutin hämtar och sedan ser till att innehållet destrueras på ett säkert vis.

Reisswolf erbjuder dessutom andra typer av säker destruktion av känslig information. Vi hämtar och har full kontroll under processen för alla dessa metoder. Om ni har dessutom har behov av att kunna destruera ert sekretessmaterial på plats, kan vi erbjuda en mobil destruktionstjänst med hjälp av vår specialbyggda lastbil.  Naturligtvis får ni gärna närvara vid destruktionen vid önskemål om detta.

Nedan ser du ett urval av våra sekretesskärl för känslig och hemlig information.

Small

Small sekretesskärl - 240 liter

Standard

Medium sekretesskärl - 350 liter

VILL DU VETA MER?

Fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig inom kort.