REISSWOLF
- en tjänst från Stena Recycling

Myndigheter och de allra flesta företag har konfidentiell information och övriga känsliga informationsbärare om anställda, kunder eller privatpersoner. Sådana uppgifter måste skyddas mot obehörig åtkomst och makuleras på ett säkert sätt. Vår sekretesstjänst förenar säker destruktion med enkla rutiner och återvinning. Det ger vinster både för företaget och för miljön.

Kontakta oss: Tlf: 010-445 00 00